Släktforskning

Intresset att leta efter sina rötter har fått en allt vidare spridning. Nu när praktiskt taget alla personer i Sverige har tillgång till dator, och även har tillgång till Internet , har intresset för släktforskning verkligen blivit på modet. Vi vill därför uppmuntra andra att forska i sina anor och ättlingar genom att publicera resultatet av våra efterforskningar på detta vis.

Denna webbplats innehåller uppgifter om drygt 14 000 personer, främst från Västerbotten, vilka är släktingar eller på annat sätt relaterade till oss eller vår hembygd. Hela databasen innehåller mer än 34 000 personer, som du genom att registrera dig har tillgång till. Där hittar du även uppgifter om vilka källor vi använt samt fotografier och annan information av intresse.
Välkommen in på medlemssidorna!

Inga garantier lämnas på att uppgifterna är riktiga, men i många fall har samstämmighet om en viss uppgift i olika källor gjort uppgiftens säkerhet stor. Som vid all forskning, gäller det att avgöra hur säker en uppgift är. Vi har upptäckt fall där uppgifter i kyrkböckerna troligen är fel, men det är inte alltid lätt att verifiera om så är fallet.

Umeå 2016-02-04

Webbmaster

Foto av syskonen till Bernts far. Från vänster, övre raden: Manfred, Sigfrid, Olof, Frida, Ingvar och Helge (Helga var ej född). Kontrakt från 1876 om köp av en symaskin från Amerikanske tillverkaren Grover & Baker. Slutkund var Olof Sjöström, bror till Bernts farfars far Jonas Sjöström. Bernts farbror Sigfrid, någon gång på 50-talet. Sigfrid bedrev omfattande hembygdsforskning och var känd för sin skickliga fotodokumentering.